Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ провери складовете за съхранение на негодни и забранени за употреба пестициди в Пловдивска област
23.11.2007

Ежегодена проверка на складовете за съхранение на стари и негодни за употреба пестици извършиха експерти от РИОСВ съвместно с ГЗ и РС ”РЗ”. Проверени са 16 склада, в които се съхраняват пестициди с неизвестен произход - 601 636 кг. твърди и 31 767 л. течни. От проверените хранилища 12 са централни складове на общини. Още 125 тона пестициди се съхраняват в 25 стоманено-бетонови контейнера.

 
Проверката установи, че състоянието на складовете е добро. Те са под наблюдение или им е  осигурена охрана  и не е възможен свободен достъп на хора и животни до съхраняваните пестициди.