Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Собствениците на ловни трофеи от дива котка и дива коза са задължени да ги обявят в РИОСВ
27.11.2007

Собствениците на ловни трофеи от дива котка и дива коза, придобити преди забраната за ловуване на двата вида, са длъжни да ги обявят в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. Това изискване е записано в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Срокът за регистрация е до ноември 2008 г., като за трофеите от дива котка се попълва регистрационна карта, издадена от екоинспекцията.
 
Дивата котка и дивата коза са защитени в цяла Европа видове, в договора за присъединяване на България към ЕС има клауза, забраняваща ловуването им и у нас. От 1 януари тази година тази клауза е в сила.
 
Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие задължава и собствениците на ферми за пепелянки да обявят наличните количества влечуги в РИОСВ в срок до ноември 2008 г. Обявените змии ще се смятат за законно придобити.