Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проверява за радиоактивен пясък в Сопот
03.07.2015

Експерти от РИОСВ – Пловдив и от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извънредно инспектираха качеството на атмосферния въздух в Сопот след публикации в пресата за радиоактивен пясък, който се полага по паважа в града и по писмо от кмета на общината с молба за проверка.
Извършено бе измерване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици - ФПЧ10 с мобилна апаратура TECORA-ECHO-PM. Тя е позиционирана в сградата на община Сопот, а изборът на мястото й е съобразен с натовареността на пътния участък, част от Републиканската пътна мрежа. Пробонабирането ще се извърши за период от 24 часа, а окончателните резултати от измерването ще бъдат готови до седмица.
На място е взета и проба от куб с пясък, използван за полагане и уплътняване на фуги за паваж и бетонови пътни ивици при изпълнение на проекта „Воден цикъл на община Сопот“. Пробата ще бъде анализирана за определяне на специфична активност на радионуклеиди, а резултатът се очаква да бъде готов след седмица.
Извършено е и измерване на радиационния фон на въздуха в района на куба с пясък, от който е взета пробата и на площадката пред входа на общината. Стойностите са 0,15 – 0,16 микросиверта за час и са естествени за района.
 
 
 
 
           
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103