Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проверява за радиоактивен пясък в Сопот
03.07.2015

Експерти от РИОСВ – Пловдив и от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извънредно инспектираха качеството на атмосферния въздух в Сопот след публикации в пресата за радиоактивен пясък, който се полага по паважа в града и по писмо от кмета на общината с молба за проверка.
Извършено бе измерване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици - ФПЧ10 с мобилна апаратура TECORA-ECHO-PM. Тя е позиционирана в сградата на община Сопот, а изборът на мястото й е съобразен с натовареността на пътния участък, част от Републиканската пътна мрежа. Пробонабирането ще се извърши за период от 24 часа, а окончателните резултати от измерването ще бъдат готови до седмица.
На място е взета и проба от куб с пясък, използван за полагане и уплътняване на фуги за паваж и бетонови пътни ивици при изпълнение на проекта „Воден цикъл на община Сопот“. Пробата ще бъде анализирана за определяне на специфична активност на радионуклеиди, а резултатът се очаква да бъде готов след седмица.
Извършено е и измерване на радиационния фон на въздуха в района на куба с пясък, от който е взета пробата и на площадката пред входа на общината. Стойностите са 0,15 – 0,16 микросиверта за час и са естествени за района.
 
 
 
 
           
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103