Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност разглеждат експерти от МОСВ, ИАОС и РИОСВ в Пловдив
23.06.2015

50 експерти от МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда и регионалните инспекции разгледаха на работна среща проект за изменение на съществуващата Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително, приета през 2006 г. В документа се предвижда въвеждането на задължителни изисквания за екологични инспекции във връзка с Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, транспонирана в Закона за опазване на околната среда. С измененията в Методиката се оптимизира контролната дейност на екоинституциите в целия й цикъл – планиране, изпълнение, докладване и оценяване.
Предвижда се новата Методика за реда и начина за контрол на комплексните разрешителни да бъде одобрена през есента на тази година.
Заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов и директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев приветстваха екоекспертите от регионалните инспекции.
Работната среща продължава и утре в Пловдив.
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103