Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност разглеждат експерти от МОСВ, ИАОС и РИОСВ в Пловдив
23.06.2015

50 експерти от МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда и регионалните инспекции разгледаха на работна среща проект за изменение на съществуващата Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително, приета през 2006 г. В документа се предвижда въвеждането на задължителни изисквания за екологични инспекции във връзка с Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, транспонирана в Закона за опазване на околната среда. С измененията в Методиката се оптимизира контролната дейност на екоинституциите в целия й цикъл – планиране, изпълнение, докладване и оценяване.
Предвижда се новата Методика за реда и начина за контрол на комплексните разрешителни да бъде одобрена през есента на тази година.
Заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов и директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев приветстваха екоекспертите от регионалните инспекции.
Работната среща продължава и утре в Пловдив.
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103