Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция и Регионална лаборатория към ИАОС извършиха спешна проверка по сигнал за мъртва риба в река Чинар дере /Тополовска/
17.06.2015

Сигнал за мъртва риба в река Тополовска край село Дълбок извор е подаден в РИОСВ – Пловдив от дежурния в РУ – Първомай вечерта на 15 юни 2015 г. Екип от експерти на екоинспекцията, Басейнова дирекция – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, извършиха проверка на място. Беше установено, че по протежението на реката на две места има маломерни мъртви рибки. Не са констатирани точкови източници на замърсяване, както и заустване на отпадъчни води. От два пункта в границите на село Дълбок извор са взети проби за експресни изследвания на водата по следните показатели: рН, електропроводимост, наличие на разтворен кислород и температура, които са в норми. Извършени са и изследвания на водата от реката в село Поройна, при които се констатира ниско съдържание на разтворен кислород.
Според експертите най-вероятната причина за наличието на единични екземпляри мъртва риба е ниското съдържание на разтворен кислород във водата на река Тополовска, поради високи дневни температури.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103