Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери изпълнението на комплексните разрешителни на 10 оператора от областта
17.12.2007

РИОСВ-Пловдив приключи годишните проверки по изпълнението на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни на операторите от Пловдивска област. До момента те са десет – „Дружба Стъкларски заводи”АД, КЦМ АД, „Агрия” АД, „Марицатекс” АД, „Интергаленика” ООД, Калцит” АД, „ИНСА ОЙЛ” ООД, „ТЕЦ Пловдив Север”, „ОЦ Пловдив ЮГ „ и „АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

 
Екоекспертите проверяват изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностните и подземните води, почвите,  мониторинга на емисиите,  управлението на отпадъците, както и спазването на нормите и техническите условия при експлоатацията  на инсталацията (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, включително опасни вещества).
 
За нарушаване на условията и сроковете в комплексните разрешителни през годината бяха наложени три акта на обща стойност 40 000 лв. Предвидените в Закона за опазване на околната среда санкции при подобни нарушения са от 10 000 до 100 000 лв.
 
Проверките се извършват по график, съгласуван с МОСВ.