Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери изпълнението на комплексните разрешителни на 10 оператора от областта
17.12.2007

РИОСВ-Пловдив приключи годишните проверки по изпълнението на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни на операторите от Пловдивска област. До момента те са десет – „Дружба Стъкларски заводи”АД, КЦМ АД, „Агрия” АД, „Марицатекс” АД, „Интергаленика” ООД, Калцит” АД, „ИНСА ОЙЛ” ООД, „ТЕЦ Пловдив Север”, „ОЦ Пловдив ЮГ „ и „АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

 
Екоекспертите проверяват изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностните и подземните води, почвите,  мониторинга на емисиите,  управлението на отпадъците, както и спазването на нормите и техническите условия при експлоатацията  на инсталацията (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, включително опасни вещества).
 
За нарушаване на условията и сроковете в комплексните разрешителни през годината бяха наложени три акта на обща стойност 40 000 лв. Предвидените в Закона за опазване на околната среда санкции при подобни нарушения са от 10 000 до 100 000 лв.
 
Проверките се извършват по график, съгласуван с МОСВ.