Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверки за наднормен шум в 26 обекта извърши РИОСВ-Пловдив през годината
19.12.2007

Проверки в 26 промишлени обекта, източници на шум в околната среда, извърши през годината РИОСВ-Пловдив. От тях 16 са контролни планови проверки по график, съгласуван с МОСВ. Наднормени нива на шум са констатирани  в ЕТ „Ивко-3-Констадин Иванов”, с. Болярци. На фирмата са дадени предписания да отстрани източника на наднормен шум и да извършва собствен мониторинг на шум.
 
При останалите десет проверки, извършени по сигнали и жалби на граждани в  две от предприятията са констатирани нарушения. Една от фирмите е санкционирана, на другата са дадени предписания, които са изпълнени в срок.