Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверки за наднормен шум в 26 обекта извърши РИОСВ-Пловдив през годината
19.12.2007

Проверки в 26 промишлени обекта, източници на шум в околната среда, извърши през годината РИОСВ-Пловдив. От тях 16 са контролни планови проверки по график, съгласуван с МОСВ. Наднормени нива на шум са констатирани  в ЕТ „Ивко-3-Констадин Иванов”, с. Болярци. На фирмата са дадени предписания да отстрани източника на наднормен шум и да извършва собствен мониторинг на шум.
 
При останалите десет проверки, извършени по сигнали и жалби на граждани в  две от предприятията са констатирани нарушения. Една от фирмите е санкционирана, на другата са дадени предписания, които са изпълнени в срок.