Други
  2020
  февруари (6)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

151 обекта провериха през април експертите от РИОСВ – Пловдив
12.05.2015

Осемдесет и девет проверки на речни корита за замърсяване с отпадъци са извършили през април експертите от отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ по заповед на министъра на околната среда и водите. Двайсет и шест са констатираните нерегламентирани сметища – най-много в общините Хисаря, Калояново и Първомай. Спрямо кметовете на селата Извор, Калековец, Православен, Леново, и на общините Калояново, Карлово, Първомай и Хисаря, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки съгласно Закона за управление на отпадъците. 
През април експертите от отдела са извършили 115 проверки, 106 от които извънредни. Издадено е наказателно постановление на фирма, която не води отчетност на формираните от дейността й отпадъци, като й е наложена санкция в размер на 2000 лв.
Близо 30 проверки са извършени от експерти на РИОСВ – Пловдив по постъпили сигнали на „зеления“ телефон.
Издадените от РИОСВ – Пловдив наказателни постановления през април са на стойност 61 509 лв.
Подробният отчет за дейността на инспекцията и за постъпилите на „зеления“ телефон сигнали през април 2015 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив http://plovdiv.riosv.com
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg