Други
  2020
  април (2)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нова защитена местност в Пловдивска област е обявена със заповед на министър Чакъров
04.01.2008

Местността „Герена” в землището на с. Паничери, община Хисар е обявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Целта е да се опази колонията от сиви чапли, разположена в тополовите дървета край напоителния канал. Новата защитена местност е с площ 1,7 ха. В нея се забраняват сечи, с изключение на санитарни, изкореняване и увреждане на дървесната растителност,  строителство, с изключение на ремонтни дейности по напоителния канал, палене на огън, замърсяване с отпадъци. Санитарните сечи и ремонтът на канала се забраняват през размножителния период на птиците – от началото на април до края на юли.

 
Сивите чапли обитават землището на село Паничери от 1981 година. Колонията тогава е била разположена в местността „дванадесет дръжкоцветни дъба”, обявена за природна забележителност. С годините по-голямата част от дъбовете са загинали и чаплите са се преселили в „Герена”