Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Ползване на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Пловдив през 2015 г.
30.04.2015

Със Заповед на министъра на околната среда и водите от 29.04.2015 г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с прилагане на Заповед N: РД-521/22.04.2015 г. на  министъра на околната среда и водите и въз основа на извършени оценки, съгласно т.7 от Заповедта на състоянието на популациите на блатното кокиче, през 2015 г. е разрешено ползването в указаните количества на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находище на блатно кокиче в местността "Фазанарията", землище на с. Градина, област Пловдивска.

Забранява се ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища:

1. ЗМ "Находище на блатно кокиче" в землището на с. Виница (ТП ДГС Първомай);

2. ЗМ "Находище на блатно кокиче"" в местността "Дебелата кория", землище на с. Черноземен, област Пловдивска.