Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Приключи общественото обсъждане на проекта за заповед за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000
08.01.2008

Приключи общественото обсъждане на проектозаповедта за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000. Експерти от РИОСВ-Пловдив разясниха режимите в зоната на собствениците на имоти в нея, инвеститори и жители на селата Войводиново и Труд, в чиито землища са рибарниците. Те се обявяват за защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици и са на площ от 1457,6 дка.
 
По време на срещите най-честите въпроси се отнасяха за възможностите за използване на земеделските земи в границите на зоната, както и възможностите за реализация на инвестиционни намерения за различни дейности в нея, които да не са в противоречие с обявенияте режими.
 
Присъстващите на срещите бяха информирани за възможността да направят аргументирани предложения, препоръки или възражения относно режимите в проекто-заповедта до министъра на околната среда и водите до 12 януари.