Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив предлага ръководства с инструкции за регистрацията на химичните вещества по новия еврорегламент REACH
16.01.2008

Регионалната инспекция по околната среда и  водите заинтересованите могат да получат „Ръководство за обмен на данни” (предварителна регистрация) и „Ръководство за регистрация”. Първото ръководство описва механизмите за обмен на данни за въведени и невъведени вещества по RICH, а второто  -  дава информация кога и как да се регистрира вещество по RICH.

 
От тази година започва предварителната регистрация на химичните вещества по новия европейски регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrction), който влезе в сила от 1 юни миналата година. Според изискванията му от 1 юни до 1 декември тази година всеки, който произвежда или внася такива вещества в количества равни или по-големи от един тон годишно следва да извърши предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали в Хелзинки. Фирмите трябва да установят кои от химичните вещества в самостоятелен вид, в препарати и изделия, които имат отношение към дейността им, подлежат на регистрация.  С новия регламент се въвеждат три фази за регистрация в зависимост от тонажа на производството или  вноса и природата на химичните вещества.