Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка за Общ устройствен план на Община „Перущица“
30.03.2015

На 30.04.2015 г. от 17,30 ч. в сградата на читалище  „Просвета“, гр. Перущица   се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ЕО) за Общ устройствен план на Община „Перущица“.
Докладът за ЕО е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в ст. № 5 в сградата на община „Перущица“ и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ Пловдив, община „Първомай“   или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 19.03.2015 г.
За контакти по общественото обсъждане: Община „Перущица“, арх. Ралица Ставракева, 0888-989-500