Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

ащитена зона „Марица-Първомай” беше представена на обсъждане в община Първомай
23.01.2008

Няма да се променя собствеността на земеделските  земи след обявяването на „Марица - Първомай” за  защитена зона по Натура 2000, обясниха екоексперти в отговор на въпроси, поставени по време на общественото обсъждане, организирано от  община Първомай. Представителите на РИОСВ - Пловдив разясниха и мотивите за  налагане на временни ограничения  за някои практики, между които ловът и риболовът, както и за забраната на дейности, които биха навредили на обитаващите територията защитени птици. По време на обсъждането, на което присъстваше общинската администрация, председателят на общинския съвет и кметовете на съставните села, бяха дискутирани и възможностите за развиване на различни дейности в рамките на зоната, както и механизмите за компенсация заради наложените ограничения.
 
По време на срещата не се изказаха конкретни възражения по евентуалните ограничителни режими в зоната. Ново обществено обсъждане ще се проведе след публикуване на проекто - заповедта за обявяване на „Марица - Първомай” за защитена зона по Натура 2000.
 
„Марица - Първомай” е най-голямата зона за опазване на дивите птици на територията на Пловдивска област. Тук са установени 84 вида птици, от които 24 са включени в Червената книга на България, а 38 са от европейско природозащитно значение. Мястото е от значение за Европейския съюз за опазването на белочелата сврачка и на късопръстия ястреб. Синявицата и белия щъркел  имат представителни за страната популации тук. През зимата по поречието на Марица в границите на тази зона редовно се среща голямата бяла чапла, а в крайречните земи се задържа пойният лебед.