Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Увеличена е площта на защитената местност „Чинар дере” със заповед на министър Чакъров
29.01.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров   защитената местност „Чинар дере” в землището на асеновградското село Тополово се увеличава със 72 дка. и общата площ става 445,7 дка. Целта е да се съхрани едно от последните естествени находища на източен чинар у нас.

 
В разширението на „Чинар дере” е в сила режимът на дейности, регламентиран със заповедта за обявяване на местността за защитена. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, разораване и разкопаване, корекции на речното дъно и добив на инертни материали, паша и бивакуване на домашни животни, изкореняване и увреждане на дървета и храсти, строителство, палене на огън и други дейности, които биха застрашили защитените дървета.
 
За нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии и в заповедта за обявяване, глобата е от 500 до 5000 лв. за физически лица и  от 1000 до 10 000 лв. за юридическо лице. Ако дейността е строителство - глобата е от 5000 до 20 000 лв. за физически лица и от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица.