Други
  2023
  юни (3)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Увеличена е площта на защитената местност „Чинар дере” със заповед на министър Чакъров
29.01.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров   защитената местност „Чинар дере” в землището на асеновградското село Тополово се увеличава със 72 дка. и общата площ става 445,7 дка. Целта е да се съхрани едно от последните естествени находища на източен чинар у нас.

 
В разширението на „Чинар дере” е в сила режимът на дейности, регламентиран със заповедта за обявяване на местността за защитена. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, разораване и разкопаване, корекции на речното дъно и добив на инертни материали, паша и бивакуване на домашни животни, изкореняване и увреждане на дървета и храсти, строителство, палене на огън и други дейности, които биха застрашили защитените дървета.
 
За нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии и в заповедта за обявяване, глобата е от 500 до 5000 лв. за физически лица и  от 1000 до 10 000 лв. за юридическо лице. Ако дейността е строителство - глобата е от 5000 до 20 000 лв. за физически лица и от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица.