Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив организира открити уроци по повод Световния ден на влажните зони
01.02.2008

Открити уроци по повод Световния ден на влажните зони ще изнесат в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техники и ОУ „Георги Бенковски” експерти от РИОСВ и природозащитници от Българското дружество за защита на птиците. В ПГХТТ презентацията ще бъде на 5 февруари, а в ОУ „Георги Бенковски” – на 7 февруари. Ще бъдат представени ключовите за опазване на защитените видове влажни зони в Пловдивска област, както и техните обитатели. Учениците ще бъдат запознати и с историята на Световния ден на влажните зони.
 
Този ден се чества от 1997 година, когато на 2 февруари в град Рамсар, Иран е  подписана Конвенцията за опазване на влажните зони като местообитания на водолюбивите птици с международно значение. Тя е известна като Рамсарската конвенция и понастоящем е подписана и се спазва от 155 държави. Една трета от населението на планетата се изхранва благодарение на влажните зони, затова и основната мисия на този документ е опазването и разумното им използване.
На територията на РИОСВ - Пловдив ключови са шестте влажни зони, включени в екомрежата Натура 2000. Това са язовирите „Конуш” и „Пясъчник”, оризища „Цалапица”, рибарници „Пловдив”, както и зоните „Марица - Пловдив” и „Марица - Първомай”. Тези зони приютяват над 140 вида птици, близо половината от които са включени в Червената книга на България, а  над 40 са видовете от европейско природозащитно значение.