Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив организира открити уроци по повод Световния ден на влажните зони
01.02.2008

Открити уроци по повод Световния ден на влажните зони ще изнесат в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техники и ОУ „Георги Бенковски” експерти от РИОСВ и природозащитници от Българското дружество за защита на птиците. В ПГХТТ презентацията ще бъде на 5 февруари, а в ОУ „Георги Бенковски” – на 7 февруари. Ще бъдат представени ключовите за опазване на защитените видове влажни зони в Пловдивска област, както и техните обитатели. Учениците ще бъдат запознати и с историята на Световния ден на влажните зони.
 
Този ден се чества от 1997 година, когато на 2 февруари в град Рамсар, Иран е  подписана Конвенцията за опазване на влажните зони като местообитания на водолюбивите птици с международно значение. Тя е известна като Рамсарската конвенция и понастоящем е подписана и се спазва от 155 държави. Една трета от населението на планетата се изхранва благодарение на влажните зони, затова и основната мисия на този документ е опазването и разумното им използване.
На територията на РИОСВ - Пловдив ключови са шестте влажни зони, включени в екомрежата Натура 2000. Това са язовирите „Конуш” и „Пясъчник”, оризища „Цалапица”, рибарници „Пловдив”, както и зоните „Марица - Пловдив” и „Марица - Първомай”. Тези зони приютяват над 140 вида птици, близо половината от които са включени в Червената книга на България, а  над 40 са видовете от европейско природозащитно значение.