Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Петвековен дъб ще бъде предложен за защитено вековно дърво
28.02.2008

Вековно дъбово дърво ще бъде предложено от РИОСВ-Пловдив за защитено. Дъбът е над 500 години и е в много добро състояние. Дървото се намира в частен имот в землището на с. Зелениково. Собственикът на имота е приел задълженията, които законът за биологичното разнообразие налага – да пази дървото от унищожаване и увреждане, както и да уведомява екоинспекцията за промени в състоянието му. След приключване на административните процедури дъбът ще бъде вписан в регистъра на защитените вековни дървета, които на територията на РИОСВ-Пловдив са 48.
 
Екоексперти от РИОСВ - Пловдив започват проучване и подготвяне на документацията за обявяване на местността Кара дере край Брезово за защитена. Кара дере е един от последните непроменени от човешката дейност естествени коридори, свързващи Средна гора с Тракийската низина.  Мотивите за обявяване на местността за защитена са, че гората в нея е от вековни дървета - дъбове и полски ясен, тук гнездят бели щъркели и се намират местообитания на  защитени видове – блатна костенурка и видра. Гората на Кара дере се ползва за почивка и от черните щъркели по  време на миграция.