Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров ще открие в Пловдив дискусия на тема „Влажните зони и нашето бъдеще“
Над 70 ученици и студенти от страната ще се включат в информационна среща по повод Световния ден на влажните зони в Пловдив
02.02.2015

По повод Световния ден на влажните зони РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция и Община Пловдив организират информационната среща, която ще се проведе на 2 февруари 2015г. /понеделник/ от 11.00 часа в административната сграда на Гребния канал, ет. 2. /залата на дирекция „Спорт и младежки дейности“/.
Проявата е съвместна инициатива на РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив, община Пловдив и се осъществява със съдействието на Областния информационен център – Пловдив. Мотото на инициативата през 2015 година е „Влажните зони за нашето бъдеще – Присъединете се!“.
Информационната среща ще премине в две части: дискусия и наблюдение на водоплаващи птици по река Марица в района на Гребния канал в град Пловдив.
В срещата ще вземат участие членове на Младежкия воден парламент от страната, ученици от пловдивски училища и студенти от Аграрния университет в Пловдив, както и експерти от „Зелени Балкани“ и Българското дружество за защита на птиците.
Участниците във форума ще обсъждат опазването на редките видове растения и животни във влажните зони, устойчивото използване на ресурсите в тези зони и участието на младите хора в процеса на управление на водите. С технически средства ще се извърши наблюдение на водолюбиви птици в река Марица в близост до Гребния канал.
2 февруари е обявен за Световен ден на влажните зони през 1971г., когато в иранския град Рамсар е приета Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление. България е сред първите страни, подписали Рамсарската конвенция през 1974г.