Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стартира конкурсът за националната награда за природозащита „Мими Праматарова 2008”
10.03.2008

Конкурсът за националната награда за природозащита „Мими Праматарова 2008”  е за написване на съчинение на тема „Гората – един застрашен свят”. В него могат да участват ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1990 г – 31 декември 1991 г. Жанрово съчинението може да бъде есе, разказ, стихотворение и не бива да надхвърля 500 думи. Текстът трябва да е написан на шрифт Times New Roman с разредка 1,5 и размер на шрифта 14 пункта. Съчиненията се изпращат само по пощата, срокът за получаване  е 20 април, важи датата на пощенското клеймо. В един плик, адресиран до Дирекция Национален парк „Рила”, Благоевград 2700, кв. Вароша, ул.”Бистрица” 12В, ПК 56, за конкурса, участниците слагат две копия на съчинението, копие от ученическата си карта, копие от  личната си карта, личен пощенски адрес и телефон, по възможност и адрес на електронна поща, както и текстът на съчинението на електронен носител (СD).
 
Организатори на конкурса са  Националният доверителен екофонд, Сдружение „Екологичен форум” и дирекция национален парк „Рила”.