Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив се включи в европейското среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Резултатите ще станат ясни до края на януари
20.01.2015

В периода 16 - 18 януари 2015 г. в цяла Европа се проведе 39-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, в което РИОСВ - Пловдив взе активно участие.
Мониторингът на водолюбивите птици се извърши по утвърдени от Изпълнителна агенция по околна среда и води маршрути. При обхождането не бяха констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
Преброяването се осъществява по методика на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) от 2007 година.
Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.
Традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици се организира от Wetlands International. В инициативата за преброяване на водолюбивите птици в Пловдивска област се включиха РИОСВ - Пловдив, СНЦ „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците и много доброволци.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg