Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив се включи в европейското среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Резултатите ще станат ясни до края на януари
20.01.2015

В периода 16 - 18 януари 2015 г. в цяла Европа се проведе 39-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, в което РИОСВ - Пловдив взе активно участие.
Мониторингът на водолюбивите птици се извърши по утвърдени от Изпълнителна агенция по околна среда и води маршрути. При обхождането не бяха констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
Преброяването се осъществява по методика на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) от 2007 година.
Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.
Традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици се организира от Wetlands International. В инициативата за преброяване на водолюбивите птици в Пловдивска област се включиха РИОСВ - Пловдив, СНЦ „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците и много доброволци.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg