Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 31 март фирмите да предоставят информация за химичните вещества и препарати, с които са работили през 2007 година, предписа РИОСВ-Пловдив
13.03.2008

 

РИОСВ-Пловдив даде предписание на фирмите, работещи с химични вещества и препарати, да предоставят до министъра на околната среда и водите информация за произвеждани, внесени, изнесени и употребявани количества и видове през 2007 година. В информацията трябва да бъдат включени и химичните вещества и препарати, които се съхраняват във фирмата. Срокът за подаване на информацията е 31 март, тя трябва да се изпрати в МОСВ с копие до РИОСВ-Пловдив.
 
Списъкът с химичните вещества и препарати е  публикуван на електронния адрес www.chemicals.moew.government.bg
 
Фирмите, неизпълнили предписанието, носят административно-наказателна отговорност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.