Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 31 март фирмите да предоставят информация за химичните вещества и препарати, с които са работили през 2007 година, предписа РИОСВ-Пловдив
13.03.2008

 

РИОСВ-Пловдив даде предписание на фирмите, работещи с химични вещества и препарати, да предоставят до министъра на околната среда и водите информация за произвеждани, внесени, изнесени и употребявани количества и видове през 2007 година. В информацията трябва да бъдат включени и химичните вещества и препарати, които се съхраняват във фирмата. Срокът за подаване на информацията е 31 март, тя трябва да се изпрати в МОСВ с копие до РИОСВ-Пловдив.
 
Списъкът с химичните вещества и препарати е  публикуван на електронния адрес www.chemicals.moew.government.bg
 
Фирмите, неизпълнили предписанието, носят административно-наказателна отговорност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.