Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

141 проверки на 132 обекта извършиха експертите от РИОСВ - Пловдив през ноември
09.12.2014

 През месец ноември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 141проверки на 132 обекта. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 55 предписания. През периода са съставени 9 акта. Издадени са 5 наказателни постановления на стойност 12 700 лв. Най-голяма за месеца е санкцията, наложена за „Еуроспед“ ЕООД в размер на 10 хиляди лева, за това, че не са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии.
Експертите от екоинспекцията са констатирали и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. За непровеждане на измервания на вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух за повече от две последователни години е съставен акт за административно нарушение на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД.
През изминалия месец са извършени и 22 проверки по постъпили сигнали на „Зеления телефон“. Една от тях е за замърсяване на река Пясъчник, която се влива в р. Марица. При извършената проверка в края на месеца е установено, че причина за замърсяването на реката е канал, разположен от западната страна на моста, от който се изливат оцветени води. В момента продължават проверките на предприятия в района с цел установяване ползвателите на този канал, както и на замърсителите на реката. По сигнал за изгаряне на отпадъци, в момента на проверката експертите са установили горене и е дадено предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци. Общо 71 проверки са извършили служителите от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ през ноември, като 30 от тях са извънредни. Издадени са 3 акта за административни нарушения, един от които е на физическо лице, което изхвърля отпадъци на нерегламентирани места.
Седем от подадените сигнали на „Зелен телефон“ през месеца са свързани с опазване на биоразнообразието и защитените територии. Пет от тях са за улавяне, притежание и търговия с диви пойни птици в района на „Руския пазар“ и ул. „Бъндерица“, както и за продажба в интернет на защитени животински видове в Пловдив и Първомай. Последните 2 сигнала са изпратени в Районна прокуратура – Пловдив с цел издирване и установяване самоличността на лицата, публикували обявите в интернет.
Подробният отчет за дейността на инспекцията през ноември 2014 г. е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com. На него може да видите и резултатите от извършените проверки по сигнали на граждани.
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg