Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

141 проверки на 132 обекта извършиха експертите от РИОСВ - Пловдив през ноември
09.12.2014

 През месец ноември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 141проверки на 132 обекта. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 55 предписания. През периода са съставени 9 акта. Издадени са 5 наказателни постановления на стойност 12 700 лв. Най-голяма за месеца е санкцията, наложена за „Еуроспед“ ЕООД в размер на 10 хиляди лева, за това, че не са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии.
Експертите от екоинспекцията са констатирали и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. За непровеждане на измервания на вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух за повече от две последователни години е съставен акт за административно нарушение на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД.
През изминалия месец са извършени и 22 проверки по постъпили сигнали на „Зеления телефон“. Една от тях е за замърсяване на река Пясъчник, която се влива в р. Марица. При извършената проверка в края на месеца е установено, че причина за замърсяването на реката е канал, разположен от западната страна на моста, от който се изливат оцветени води. В момента продължават проверките на предприятия в района с цел установяване ползвателите на този канал, както и на замърсителите на реката. По сигнал за изгаряне на отпадъци, в момента на проверката експертите са установили горене и е дадено предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци. Общо 71 проверки са извършили служителите от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ през ноември, като 30 от тях са извънредни. Издадени са 3 акта за административни нарушения, един от които е на физическо лице, което изхвърля отпадъци на нерегламентирани места.
Седем от подадените сигнали на „Зелен телефон“ през месеца са свързани с опазване на биоразнообразието и защитените територии. Пет от тях са за улавяне, притежание и търговия с диви пойни птици в района на „Руския пазар“ и ул. „Бъндерица“, както и за продажба в интернет на защитени животински видове в Пловдив и Първомай. Последните 2 сигнала са изпратени в Районна прокуратура – Пловдив с цел издирване и установяване самоличността на лицата, публикували обявите в интернет.
Подробният отчет за дейността на инспекцията през ноември 2014 г. е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com. На него може да видите и резултатите от извършените проверки по сигнали на граждани.
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg