Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив приключи проект по ОП “Околна среда 2007 – 2013“, с който е подобрена туристическата инфраструктура и са разработени плановете за управление на резерватите “Червената стена” и “Изгорялото гюне”
01.12.2014

Резултатите от приключения проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват «Червената стена» и поддържан резерват «Изгорялото гюне» " ще бъдат представени на пресконференция. Тя ще се проведе в сряда, 3 ноември 2014г., от 11 часа в Заседателната зала на РИОСВ-Пловдив. На нея ще бъдат представени основните дейности, извършени в рамките на проекта – разработване на планове за управление в резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", подобряване на посетителската инфраструктура по утвърдените от МОСВ туристически пътеки в двата резервата, както и възстановяване на 3-те горски пътища в «Червената стена» с цел противопожарна безопасност и др. С приключване на проекта е възстановена и посетителската инфраструктура на пещера «Добростански бисер», която се намира в резерват «Червената стена». Повече от 20 години тази пещера не е била достъпна за посетители. Благодарение на проекта са извършени дейности по поддържане и възстановяване на популацията на дървовидната хвойна Juniperus exelsa Bieb. в поддържания резерват „Изгорялото гюне” и др.
Информация за резултатите от проекта ще бъде представена от Димитър Димитров, който е ръководител на проекта и директор на Дирекция „Превантивна дейност“ и Мария Михайлова, която е координатор на проекта и главен експерт „Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии“ в РИОСВ - Пловдив.
Проектът е финансиран по проектна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 780 200 лв., от които 663 170 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 117 030 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg