Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив партнира на Българска фондация „Биоразнообразие” в ученическото състезание „Натура 2000”
21.03.2008

РИОСВ - Пловдив е партньор на Българска фондация „Биоразнообразие” в организацията и провеждането на ученическото състезание „НАТУРА 2000”. Целта е да се стимулира интересът на децата от 7 до 12 клас към защитените територии и защитените растителни и животински видове в Пловдивска област и да се развие природозащитната култура на учениците.
 
Състезанието ще се проведе в два кръга, като първият ще бъде в училищата, а вторият – в Пловдив. Всеки кръг ще включва тест и практически задачи. Въпросите в теста ще обхващат материал за защитените територии и защитените видове животни и растения у нас, и по-специално в Пловдивския регион. В помощ на участниците фондацията е разработила специален конспект, списък с помощна литература, примерен учебен тест с практически задачи и учебни помагала за самоподготовка на учениците. Всички материали са достъпни на страницата на Българска фондация „Биоразнообразие” на адрес: www.bbf.biodiversity.bg/
 
За финала в Пловдив ще бъдат класирани най-добре представилите се деца от всички училища.
 
Срокът за подаване на заявки за участие от училищата е до 28 март на e-mail: katerina[email protected]  или на тел.: 0896 798 906.