Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив състави 3 акта на нарушители, които търгуват със защитени видове птици
Проверките ще продължат
17.11.2014

Eксперти от РИОСВ – Пловдив съвместно с III РПУ на МВР – Пловдив извършиха проверка във връзка с незаконна търговия на защитени видове птици на Руския пазар на 16 ноември 2014 г. Съставени са 3 акта на нарушители, които предлагат за продажба взети от природата екземпляри. Конфискувани са 45 кардарини, 7 конопарчета и 16 елхови скатии заедно с клетките. Всички птици са пуснати на свобода в околностите на Пловдив.
Съставени са 3 акта на нарушителите. Глобите са в размер до 5 хиляди лева, като допълнително на всеки брой защитен вид се налага санкция от 40 лева.
Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване; унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница. 
Проверките на експертите от РИОСВ – Пловдив ще продължат както на Руския пазар, така и в околностите на града, където се извършва незаконен улов на защитени видове птици.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg