Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

2 февруари – Световен ден на влажните зони
40 години Конвенция за влажните зони /Рамсарска конвенция/
31.01.2011

Първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие е подписан на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Това е Конвенция за опазване на влажните зони, по-известна като Рамсарската конвенция. Основната цел на Рамсарската конвенция е опазване и рационално използване на влажните зони като средство за постигане на устойчивото развитие в целия свят. Едно от основните условия за присъединяване към конвенцията е да се създаде най-малко един Рамсарски обект на територия на страната.

Световният ден на влажните зони е честван за пръв път през 1997 година.

България е сред първите, присъединили се към Рамсарската конвенция, като в списъка за влажните зони с международно значение страната е представена с 10 влажни зони с обща площ 20 306 хектара. Това са езерата Атанасовско, Дуранкулашко, Шабленско, Поморийско, Сребърна и Вая, комплексът Беленски острови, остров Ибиша, местността Пода и комплекс Ропотамо.

Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при ползването на влажните зони. Напротив, подкрепя риболова и използването на всякакви други ресурси – тръстика, лечебна кал, сол, дивеч и т.н., в разумни граници, осигуряващо дългосрочното им ползване в бъдеще. Всички влажни зони са включени приоритетно в Националната екологична мрежа.

Тази година темата на кампанията за 2 февруари е „Влажни зони и гори” във връзка с това, че 2011 г. е определена от ООН за международна година на горите. Световният ден ще бъде отбелязан под надслов „Горите – в полза на водите и влажните зони”.

По повод Световния ден на влажните зони и 40-та годишнина от Рамсарската конвенция РИОСВ-Пловдив, съвместно с НБ „Иван Вазов”  открива изложба с детски рисунки в детския отдел на библиотеката. Пак там ще бъдат изнесени и открити уроци от природозащитници от сдружение „Зелени Балкани” и от БДЗП.