Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Три фирми в Пловдивско отговарят на изискванията за събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим
10.04.2008

Три фирми  ще събират и изкупуват лечебните растения под специален режим в Пловдивска област, е решението на комисия, назначена от директора на РИОСВ-Пловдив. Комисията  разгледа подадените от „Тракия Експорт”ООД София, „Биопрограма” ЕООД София и Галина Ненова с билкозаготвителен пункт в карловското село Иганово заявления и разпредели отпуснатите за региона количество от разрешените билки в общ размер 2,7 тона (суха маса). Трите фирми са длъжни в 15-дневен срок от издаването на тази заповед да представят в РИОСВ информация за находищата, от които ще събират определените им количества лечебни растения под специален режим и списък на упълномощените от тях билкосъбирачи. „Тракия експорт” ООД София ще събира три вида билки, „Биопрограма” ЕООД София – 12, а Галина Ненова – 4 вида.

 
Със заповедта на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на разрешените билки в националните паркове, както и в количества, по големи от определените квоти.  Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.