Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Три фирми в Пловдивско отговарят на изискванията за събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим
10.04.2008

Три фирми  ще събират и изкупуват лечебните растения под специален режим в Пловдивска област, е решението на комисия, назначена от директора на РИОСВ-Пловдив. Комисията  разгледа подадените от „Тракия Експорт”ООД София, „Биопрограма” ЕООД София и Галина Ненова с билкозаготвителен пункт в карловското село Иганово заявления и разпредели отпуснатите за региона количество от разрешените билки в общ размер 2,7 тона (суха маса). Трите фирми са длъжни в 15-дневен срок от издаването на тази заповед да представят в РИОСВ информация за находищата, от които ще събират определените им количества лечебни растения под специален режим и списък на упълномощените от тях билкосъбирачи. „Тракия експорт” ООД София ще събира три вида билки, „Биопрограма” ЕООД София – 12, а Галина Ненова – 4 вида.

 
Със заповедта на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на разрешените билки в националните паркове, както и в количества, по големи от определените квоти.  Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.