Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция “Превантивна дейност”
08.10.2014

 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
3,75
4
4,28
5
36,4
2.       
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
3,75
4
4,14
5
35,7
3.       
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА БОС
 
4
4
3,71
5
34,55