Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“, в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
02.10.2014

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
точки
оценка
1.   Мартин Боянов Комсийски
 20
1,00
2.   Христо Найденов Христов
35
1,75
3.   Антон Радославов Славчев
25
1,25
4.   Мария Жекова Славова
60
3,00
5.   Любомира Георгиева Кавлакова
35
1,75
6.   Румяна Димитрова Бахчеванска
60
3,00
7.   Мария Димитрова Николаева
50
2,5
8.   Яница Димитрова Иванова
100
5,00
9.   Василена Атанасова Ковачева
40
2,00
10.        Веска Пенчева Иванова
75
3,75
11.        Диана Петрова Кесова
55
2,75
12.        Нели Георгиева Тодорова
50
2,50
13.        Микерям Фикрет Мехмед
75
3,75
14.        Здравка Любенова Тенчева
55
2,75
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
1.   Яница Димитрова Иванова
2.   Веска Пенчева Иванова
3.   Микерям Фикрет Мехмед