Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на Планове за управление на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“
10.09.2014

РИОСВ – Пловдив уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на Планове за управление на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“.
Общественото обсъждане Плана за управление на резерват „Червената стена“  ще се проведе
на: 30.09.2014 г. от 14,00 ч. в  сградата на Община Асеновград.
Общественото обсъждане Плана за управление на поддържан резерват „Изгорялото гюне“  ще
се проведе на: 30.09.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Кричим.
Проектите на плановете за управление на резерватите са на разположение в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица”, №122, стая 10.