Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че от 10 май започва периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви
09.05.2008

 

РИОСВ-Пловдив напомня, че от 10 май до 30 юни тече периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или отглеждане във ферми.
В екоинспекцията са постъпили 12 уведомления за организиране на 14 пунка за изкупуване на живи охлюви на територията на Пловдивска област. Според изискванията пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да  връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
 
Експерти на  РИОСВ-Пловдив ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биоразнообразие. При установени нарушения физическите лица  се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите - от 200 до 5 000 лева.