Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Приключи организираното от РИОСВ-Пловдив публично обсъждане на проекто-заповедите за обявяване на шест зони за защитени по Натура 2000
13.05.2008

Приключиха организираните от РИОСВ-Пловдив срещи за публично обсъждане на проекто-заповедите за обявяване на „Марица-Пловдив”, „Марица-Първомай”, „Оризища Цалапица”, „Язовир Пясъчник”, „Персенк” и „Бесапарски ридове” за защитени зони от екомрежата „Натура 2000”. Шестте бъдещи защитени зони ще бъдат обявени съгласно Директивата за опазване на дивите птици.

 
По време на обсъжданията експерти  от РИОСВ разясниха обхвата на зоните и предвидените ограничителни режими в тях. Най-честите задавани въпроси се отнасят до забраната за корекции на речните корита, за възможностите за търговски сделки с имотите, попадащи в зоните, както и за възможностите за строителство на обекти, свързани с екотуризъм в защитената зона. По време на обсъждането в община „Родопи от Съюза на оризопроизводителите постъпи предложение в „Оризища Цалапица” да се включат оризови клетки, които на този етап са извън защитената зона, за да се гарантира отглеждането на ориз и в тези площи.