Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за 33 000 лв издаде директорът на РИОСВ - Пловдив през юли
06.08.2014

            Наказателни постановления на стойност 33 000 лв издаде директорът на РИОСВ - Пловдив Тамер Бейсимов през месец юли. С наказателно постановление по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда е наложена текуща месечна санкция в размер на 2 150 лв на „Дружба Стъкларски заводи” АД, София. Санкцията е за изпускане в атмосферния въздух на димни газове с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни норми.
През месеца са съставени 9 акта. Три от тях са за неизпълнени предписания, дадени за отстраняване на нарушения на Закона за управление на отпадъците, установени при предишни проверки в ЛВК „Винарска изба Брестовица”, с. Брестовица, „Клептер България” ЕООД, Първомай и „Интекс-99” ЕООД, Раковски.
През юли експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 133 проверки на 123 обекта.
Подробният отчет за дейността на инспекцията през юли 2014 г е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com, ниво „Контролна дейност” – „Месечни отчети”. На страницата е публикуван и месечен отчет за резултатите от извършените проверки по сигнали на гражданите - ниво „Актуално”.
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103