Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

22 май е Международен ден на биологичното разнообразие
22.05.2008

През декември 2000 година Генералната асамблея на ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, тъй като на същия ден 8 години по-рано в  кенийската столица Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биоразнообразието. В нея се определят три основни цели – опазване на биоразнообразието, устойчиво ползване на неговите ресурси и честното и равнопоставено разпределение на ползите от генетичните ресурси. Опазването на биологичното разнообразие на планетата е обект и на редица  други международни конвенции. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Стремейки се да предотвратят безпрецедентната загуба на биологични видове през последните десетилетия страните от Конвенцията за биологично разнообразие съвместно работят за значително намаляване до 2010 година на темповете на загуба на биоразнообразие в глобален, регионален и национален мащаб, включващо и борбата с нищетата, и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
 
Учените предупреждават, че от 1970 година насам броят на дивите животни обитаващи сушата, е намалял с 25 %, на морските животни с 28%, а обитателите на реките са намалели с 29%.  Това значи, че всяка година хората унищожават по 1% от фауната на земята. Силна тревога у еколозите буди и обезлесяването на планатета, тъй като то води до изчезване на цели видове от една страна, от друга – до увеличаване на на емисиите на вългероден диоксид с 20% - повече отколкото е замърсяването от транспорта, според учените. Представители на Световния фонд на дивата природа алармират, че през следващите 30 години промените в климата ще застрашат сериозно животинския свят. А намаляването на броя на видовете животни ще има отрицателен икономически ефект върху човека.
Екоалтернатива:
·         1000 кг стъклени вторични суровини може да спести: 530 КWh електроенергия; 300 кг калцинирана сода; 200 кг мазут; 72 тона кварцов пясък; 180 кг калциев окис; транспортни разходи
·         1000 кг рециклирани пластмасови отпадъци спестяват: 2,2 тона нефт; 3,9 тона течни горива; 2630 КWh електроенергия
·         1000 кг хартиени вторични суровини заместват около 3,5 м³ дървесина, а ако всяко домакинство предаде дори само по 20 кг хартия годишно,това ще запази от изсичане 10 -12 000 дка 90 годишна гора. С всеки 100 кг битови отпадъци се изхвърлят около:22 кг хартия; 10 кг метали; 8 кг стъкло; 28 кг хранителни отпадъци; 4 кг пластмаси