Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Задължения, свързани с прилагане на Закона за отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали, в сила от 13.07.2014 година
25.07.2014

РИОСВ – Пловдив уведомява заинтересованите лица – общини, строителни фирми, инвеститори, фирми за строителен надзор, възложители, граждани и други, че от 13.07.2014 год. са в сила разпоредбите на чл.11 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 год., изм. ДВ, бр. 66/ 2013 год.) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 год.).
 
За повече информация посетете интернет – страницата на РИОСВ – Пловдив – http://plovdiv.riosv.com/main.php