Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Задължения, свързани с прилагане на Закона за отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали, в сила от 13.07.2014 година
25.07.2014

РИОСВ – Пловдив уведомява заинтересованите лица – общини, строителни фирми, инвеститори, фирми за строителен надзор, възложители, граждани и други, че от 13.07.2014 год. са в сила разпоредбите на чл.11 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 год., изм. ДВ, бр. 66/ 2013 год.) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 год.).
 
За повече информация посетете интернет – страницата на РИОСВ – Пловдив – http://plovdiv.riosv.com/main.php