Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив инспектира площадките за производство на дървени въглища в Красново
15.07.2014

 

            На 14.07.2014 г., във връзка с осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание и по повод сигнал, подаден от кмета на с. Красново на „Зелен телефон“ на инспекцията е извършена проверка на територията на площадки за производство на дървени въглища, разположени в Стопанския двор на с. Красново. Направени са следните констатации:
На площадка с оператор фирма „Аибо-С“ ЕООДпроизводствената дейност се осъществява в непрекъснат режим на работа, като не са регистрирани анормални режими на експлоатация. Във връзка със сигнали на жители на населеното място на оператора е дадено предписание в срок до един месец да проведе собствени периодични измервания на вредностите, формирани вследствие експлоатацията на съоръженията и да представи резултатите пред РИОСВ - Пловдив във формата, предвиден със законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух.    Въпреки множеството сигнали от страна на граждани, обектът е въведен в експлоатация на 10.07.2014г. от Община Хисаря без участието на представител на РИОСВ - Пловдив. Към момента на издаване на въпросните документи от страна на оператора не са проведени измервания на вредностите, а от страна на кмета на Община Хисаря не е осъществен необходимия контрол по изпълнение изискванията на чл.16, от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На площадката с оператор фирма “Карбол“ ЕООД, към момента на проверката, извършена на 14.07.2014 г., се констатира, че не се осъществява производствен процес. На кмета на Красново е направено предписание да осъществява правомощията си по Закона за чистотата на атмосферния въздух като извършва ефективен контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на въздуха на територията на населеното място.
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg