Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив инспектира площадките за производство на дървени въглища в Красново
15.07.2014

 

            На 14.07.2014 г., във връзка с осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание и по повод сигнал, подаден от кмета на с. Красново на „Зелен телефон“ на инспекцията е извършена проверка на територията на площадки за производство на дървени въглища, разположени в Стопанския двор на с. Красново. Направени са следните констатации:
На площадка с оператор фирма „Аибо-С“ ЕООДпроизводствената дейност се осъществява в непрекъснат режим на работа, като не са регистрирани анормални режими на експлоатация. Във връзка със сигнали на жители на населеното място на оператора е дадено предписание в срок до един месец да проведе собствени периодични измервания на вредностите, формирани вследствие експлоатацията на съоръженията и да представи резултатите пред РИОСВ - Пловдив във формата, предвиден със законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух.    Въпреки множеството сигнали от страна на граждани, обектът е въведен в експлоатация на 10.07.2014г. от Община Хисаря без участието на представител на РИОСВ - Пловдив. Към момента на издаване на въпросните документи от страна на оператора не са проведени измервания на вредностите, а от страна на кмета на Община Хисаря не е осъществен необходимия контрол по изпълнение изискванията на чл.16, от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На площадката с оператор фирма “Карбол“ ЕООД, към момента на проверката, извършена на 14.07.2014 г., се констатира, че не се осъществява производствен процес. На кмета на Красново е направено предписание да осъществява правомощията си по Закона за чистотата на атмосферния въздух като извършва ефективен контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на въздуха на територията на населеното място.
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg