Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

52 инфраструктурни обекта са финансирани с над 20 млн.лв. от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2007 година
27.05.2008

С над 20 млн. лв. са финансирани през 2007 година 52 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, реконструкция на водопроводни мрежи и почистване на стари замърсявания. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2007 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2007 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост, това са инвестиционни програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
През 2007 година екоекспертите са извършили 148 проверки по жалби и сигнали на граждани, като 105 от сигналите са получени на „Зеления телeфон” на инспекцията.
 
От отчета на направление „Превантивната дейност” се вижда, че през изминалата година са взети 4 решения  по оценка въздействието върху околната среда за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения (ОВОС) на инвестиционни предложенияи 2 преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми. Извършени са 7 контролни проверки по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС. В резултат са наложени 3 наказателни постановления . През изтеклата година са проверени 27 притежатели на комплексни разрешителни (КР), за констатирани неизпълнения на условия от КР на  трима оператори са съставени актове и наложени наказателни постановления за общо 40 000 лв.
 
Годишният доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2007 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван на интернет страницата на инспекцията  на адрес  www.riosv-pd.hit.bg.