Други
  2020
  април (2)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

52 инфраструктурни обекта са финансирани с над 20 млн.лв. от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2007 година
27.05.2008

С над 20 млн. лв. са финансирани през 2007 година 52 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, реконструкция на водопроводни мрежи и почистване на стари замърсявания. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2007 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2007 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост, това са инвестиционни програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
През 2007 година екоекспертите са извършили 148 проверки по жалби и сигнали на граждани, като 105 от сигналите са получени на „Зеления телeфон” на инспекцията.
 
От отчета на направление „Превантивната дейност” се вижда, че през изминалата година са взети 4 решения  по оценка въздействието върху околната среда за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения (ОВОС) на инвестиционни предложенияи 2 преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми. Извършени са 7 контролни проверки по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС. В резултат са наложени 3 наказателни постановления . През изтеклата година са проверени 27 притежатели на комплексни разрешителни (КР), за констатирани неизпълнения на условия от КР на  трима оператори са съставени актове и наложени наказателни постановления за общо 40 000 лв.
 
Годишният доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2007 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван на интернет страницата на инспекцията  на адрес  www.riosv-pd.hit.bg.