Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 88 обекта през юни
04.07.2014

 

            Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 88 обекта през месец юни. За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 20 акта и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 29 360 лв. Наложена е текуща месечна санкция в размер на 1 142,12 лв на „Дружба Стъкларски заводи” АД за превишаване на индивидуалните емисионни норми на замърсяващите вещества във въздуха.
Със заповед на директора на РИОСВ - Пловдив Тамер Бейсимов е приложена принудителна административна мярка на „ЕВН Топлофикация Пловдив” ЕАД, площадка ОЦ „Юг” за спиране  от експлоатация на три водогрейни и три парни котли.
РИОСВ - Пловдив е издала акт за установяване на публично държавно вземане. Той е на Община Карлово за това, че като собственик на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ има парични задължения за невнесени месечни отчисления, изисквани при депониране на отпадъци и дължими по Закона за управление на отпадъците.
През юни на община Карлово е съставен и акт за това, че не изпълнява условия от издаденото й комплексно разрешително за Регионалното депо за неопасни отпадъци.
 
            Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 гл е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com, ниво „Контролна дейност” – „Месечни отчети”. На страницата се публикуват и месечни отчети за резултатите от извършените проверки по сигнали на гражданите - ниво „Актуално”.
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103