Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 88 обекта през юни
04.07.2014

 

            Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 88 обекта през месец юни. За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 20 акта и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 29 360 лв. Наложена е текуща месечна санкция в размер на 1 142,12 лв на „Дружба Стъкларски заводи” АД за превишаване на индивидуалните емисионни норми на замърсяващите вещества във въздуха.
Със заповед на директора на РИОСВ - Пловдив Тамер Бейсимов е приложена принудителна административна мярка на „ЕВН Топлофикация Пловдив” ЕАД, площадка ОЦ „Юг” за спиране  от експлоатация на три водогрейни и три парни котли.
РИОСВ - Пловдив е издала акт за установяване на публично държавно вземане. Той е на Община Карлово за това, че като собственик на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ има парични задължения за невнесени месечни отчисления, изисквани при депониране на отпадъци и дължими по Закона за управление на отпадъците.
През юни на община Карлово е съставен и акт за това, че не изпълнява условия от издаденото й комплексно разрешително за Регионалното депо за неопасни отпадъци.
 
            Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 гл е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com, ниво „Контролна дейност” – „Месечни отчети”. На страницата се публикуват и месечни отчети за резултатите от извършените проверки по сигнали на гражданите - ниво „Актуално”.
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103