Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив приключи проект по ОП „Околна среда 2007 г – 2013 г“, с който е възстановен заливаемият характер на над 5 000 дка равнини гори от НАТУРА 2000
17.06.2014

 

 

Резултатите от приключения проект „Възстановяване и поддържане на консервационно значими  хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина ще бъдат представени на специална пресконференция. Тя ще се проведе в четвъртък, 19 юни, от 10.30 ч в Заседателната зала на РИОСВ - Пловдив. Гостите ще бъдат запознати с основните дейности, извършени в рамките на проекта – комплексни предпроектни поручвания и проучване на биологичното разнообразие, проектиране и изготвяне на технически проекти и извършване на конкретни строително-монтажни дейности за възстановяване на хидрологичния режим на проектната територия.

Проектът е финансиран по проектна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 1 659 072,00 лв., от които 1 410 211,20 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 248 860,80 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на РБ.

 

 

 
Тел. 032/62 74 66 – в.103

E mail: [email protected]