Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки през май
06.06.2014

 

Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 85 обекта през месец май. Дадени са 91 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.
През месеца са съставени 10 акта, 7 от които за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Два акта - на собственик на дърводелски цех в с. Градина за това, че изкупува лечебни растения без регистрация за билкозаготвителен пункт и на семейство от Пловдив за отглеждане на незаконно уловени защитени диви пойни птици са съставени след проверки по сигнал на „Зеления телефон” на инспекцията.
За нарушения на нормативната уредба в направление „Отпадъци” са издадени 10 наказателни постановления на обща стойност 89 000 лв. За заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден обект са издадени две наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции в общ размер 38 280,41 лв/м.   
Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 г е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com, ниво „контролна дейност” – „Месечни отчети”. На страницата е публикуван и месечен отчет за резултатите от извършените проверки по сигнали и жалби на гражданите - ниво „Актуално”.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg