Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки през май
06.06.2014

 

Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 93 проверки на 85 обекта през месец май. Дадени са 91 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.
През месеца са съставени 10 акта, 7 от които за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Два акта - на собственик на дърводелски цех в с. Градина за това, че изкупува лечебни растения без регистрация за билкозаготвителен пункт и на семейство от Пловдив за отглеждане на незаконно уловени защитени диви пойни птици са съставени след проверки по сигнал на „Зеления телефон” на инспекцията.
За нарушения на нормативната уредба в направление „Отпадъци” са издадени 10 наказателни постановления на обща стойност 89 000 лв. За заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден обект са издадени две наказателни постановления с наложени текущи месечни санкции в общ размер 38 280,41 лв/м.   
Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 г е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com, ниво „контролна дейност” – „Месечни отчети”. На страницата е публикуван и месечен отчет за резултатите от извършените проверки по сигнали и жалби на гражданите - ниво „Актуално”.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg