Други
  2023
  юни (4)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ-Пловдив упражнява непрекъснат контрол за недопускане на пожари в резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”
10.06.2008

РИОСВ-Пловдив упражнява непрекъснат контрол за недопускане на горски пожари в резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”, които са изключителна държавна собственост. Контролната дейност е в съответствие с изготвените от експертите оперативни планове за работа, които координират дейнаостта на съответните държавни лесничейства, общини и кметства, Гражданска защита и Районните служби „Противопожарна и аварийна безопасност”.

 
Със заповед на директора на екоинспекцията се забранява паленето на огън и извършването на дейности, създаващи условия за възникване на пожар в границите на двата резервата:използване на запалимо оборудване и материали, оставяне и изхвърляне извън определените за това места на леснозапалими течности, незагасени угарки, масла и др.,опожаряването на пасища, изгарянето на храсти и стърнища, на отсечена дървесна маса и дървесен отпад при ползването на дървесина, използване на  неизправни моторни превозни средства и др. На кметовете на общините, на чиято територия са защитените територии, са дадени предписания да се  информират жителите за опасността от горски пожари. Предоставени са информационни материали за най-честите причини за възникване на горски пожари. Нарушителите на  противопожарните режимите в резерватите се санкционират глоба от 500 до 5000 лв.
 
Пожароопасният сезон, обявен със заповед на министъра на околната среда и водите е до 31 октомври.