Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив се включва в кампанията «Да изчистим България за един ден»
25.04.2014

 За трета поредна година МОСВ e  ключов партньор в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Експертите от РИОСВ-Пловдив се включват в кампанията заедно с ученици от ОУ „Граф Николай Игнатиев“, с. Граф Игнатиево и студенти-еколози от Аграрния университет. Те ще почистят на 25 април защитената местност „Клувията – Дива вода“ над с. Бачково. Останалите служители ще се включат в почистването на Гребната база в Пловдив в събота, 26 април.

 
На 26 април дежурен екип в РИОСВ-Пловдив ще осигурява необходимата подкрепа на общините за своевременното извозване на събраните отпадъци в определените депа. На територията на инспекцията са депата за битови отпадъци край Цалапица, в Асеновград и Карлово, депото за строителни отпадъци край с. Първенец и Заводът за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци.
 
На 26 и 27 април е осигурен свободен достъп на всички транспортни средства, включили се в инициативата. За този период общините са освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци.
 
Експертна подкрепа на участниците в почистването ще бъде предоставяна в дните на кампанията на телефони 0889 404 816 от 9.00 ч до 18.00 ч.