Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно
24.04.2014

 

            Експерти в направление «Биологично разнообразие» от всички Регионални инспекции по околната среда и водите на МОСВ и екип от представители на Спасителния център на «Зелени Балкани» подготвиха насоки за действие при различни случаи на намерени бедстващи животни. Те са публикувани и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив. Изготвянето на насоките е част от проект «Хора ЗА природата – зелено общество в действие», реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с гражданското общество.           
            Съгласно Закона за биологичното разнообразие всеки, който е намерил защитен животински вид в безпомощно състояние е длъжен да уведоми за това най-близкия орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни. Експертите преценяват състоянието на екземпляра и в случай на необходимост го изпращат за лечение или доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
            Насоките за предприемане на адекватни мерки при намерено животно в беда са публикувани тук.
 
 
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg