Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно
24.04.2014

 

            Експерти в направление «Биологично разнообразие» от всички Регионални инспекции по околната среда и водите на МОСВ и екип от представители на Спасителния център на «Зелени Балкани» подготвиха насоки за действие при различни случаи на намерени бедстващи животни. Те са публикувани и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив. Изготвянето на насоките е част от проект «Хора ЗА природата – зелено общество в действие», реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с гражданското общество.           
            Съгласно Закона за биологичното разнообразие всеки, който е намерил защитен животински вид в безпомощно състояние е длъжен да уведоми за това най-близкия орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни. Експертите преценяват състоянието на екземпляра и в случай на необходимост го изпращат за лечение или доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
            Насоките за предприемане на адекватни мерки при намерено животно в беда са публикувани тук.
 
 
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg