Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

22 април 2014 г. – Световен ден на Земята
11.04.2014

Малко известно е, че Ден на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим - Де Микелис. Денят, който е бил предложен е 21-ви Март, този ден има и астрономическа стойност и може да задоволи всички изисквания на всички страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.
За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Всяка година на 22 април, над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до Брюксел, от Москва до Маракеш, хората засаждат дървета, включват се в почистването на селищата и околностите им - в името на по-чиста и здравословна околна среда
Тази година Световният ден на Земята фокусира вниманието върху една глобална тема: ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ. Как можем да преобразим нашите градове и да създадем устойчивото им бъдеще чрез умни инвестиции в технологии, чрез мотивираща обществена политика и образовано и активно общество. Нищо не е по-силно от колективните действия на един милиард души.
Какво значи зелен град?
Град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.
Зеленият град черпи енергия от възобновяеми източници, като слънчевата и вятърната енергия и разпространява тази енергия чрез ефикасни и надеждни микро-мрежи.
Зеленият град се състои от сгради, които са енергийно ефективни, опазват водите и намаляват отпадъците. Зеленият град е свързан с чист и достъпен обществен транспорт и има изградена инфраструктура за велосипедисти и пешеходци. Зеленият град е по-здравословен, по-достъпен и е приятно място за живеене.
Енергия
По-голямата част от света в момента разчита на остарели от поколения електрически структури, които са изключително неефективни и мръсни. За да помогнем на градовете да станат по-устойчиви, ние трябва да реформираме настоящата система, да преминем към възобновяеми енергийни източници и да използваме възможностите, които ни предлага 21 век.
Зелени сгради
Сградите са причина за почти една трета от всички глобални емисии на парникови газове. Чрез естествени подобрения в дизайна, ние можем да намалим тези емисии драстично. За да се реализира това е важно да бъдат осъвременявани наредбите за строителство като се акцентира на техническите характеристики и се подобри възможността за финансиране.
Транспорт
Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на парникови газове в световен мащаб, три четвърти от които идват директно от пътните превозни средства. За да се намалят тези емисии, ние трябва да подобрим стандартите, да увеличим възможностите за обществен транспорт, да инвестираме в алтернативен транспорт и да се подобрят възможностите за ходене пеша и колоездене.
 
Като глобален организатор на деня на Земята, Международната мрежа за Деня на Земята създава инструменти и ресурси, за да може да се включите и Вие в Деня на Земята. Ето как може да участвате: http://www.earthday.org/greencities/earth-day-2014/