Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Има необходимост не само от изграждане на нови канализации и пречиствателни станции, но и от реконструкция на съществуващата в момента ВиК мрежа
07.07.2008

Има необходимост не само от изграждане на нови канализации и пречиствателни станции, но и от реконструкция на съществуващата в момента ВиК мрежа в цялата страна. Това каза министър Чакъров днес в община Марица, където направи първа копка на канализация в с. Трилистник. Средствата са отпуснати от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

В момента България е на едно от първите места в Европа по изградена водоснабдителна мрежа – в над 90 % от населените ни места, но на много места тя е остаряла и има загуби на вода, посочи министърът. По думите му по тази причина не само се губи ценен ресурс, но и се оскъпява водната услуга. Според статистиката на МОСВ над 3 млн. 800 хил. жители на България са обхванати от канализации, около 9 хил. км са изградените канализационни и колекторни мрежи. Това показва колко много трябва да бъде направено за изграждането на необходимата екологична инфраструктура в областта на водите в цялата страна, подчерта министър Чакъров. Той посочи, че средства за това ще бъдат осигурени, както от ОП „Околна среда”, така и от ПУДООС.

На последното заседание на ПУДООС, за реализация на проекти във водния сектор са отпуснати 148 млн. лв. за 152 общини от всички области. Министърът каза, че на вниманието на МОСВ са и населените места под 2 хил. жители, чийто екологични проекти ще бъдат финансирани от Програмата за финансиране на селските райони.

М инистърът отбеляза активността на общините от Пловдивска област в подготовката на проекти по ОП „Околна среда”. 14 общини са подали проекти, от тях община Марица е на първо място с 10 проекта, подадени по приключилите три обявления. 4 от общините не са подали до момента нито един проект - Перущица, Куклен, Стамболийски и Пловдив.

Министър Чакъров съобщи, че от подалите до момента 91 общини на проекти за строителство на пречиствателни станции, всяка пета община вече е готова да започне строителство. Така до края на годината ще имаме строителни дейности, което е много важно за усвояването на средствата по ОП „Околна среда”, подчерта Джевдет Чакъров. Той припомни, че през този начален период на реализация на програмата, срокът за завършване на строителството е три години, а след това се намалява с една година.

Кметът Запрян Дачев съобщи, че в община Марица в момента със средства на МОСВ се изграждат канализации в девет села.

Следващата седмица министър Чакъров ще направи първа копка на канализация в друго село на община Марица – с. Костиево.