Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 58 обекта през март
07.04.2014

Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 67 проверки на 58 обекта през месец март. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатираните нарушения издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 17 150 лв и една текуща месечна санкция в размер на 194,40 лв. Три от наказателните постановления са на обекти, заустващи отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в притежаваното разрешително за ползване на воден обект за заустване.
За нарушения на екологичното законодателство през отчетния период са съставени 7 акта, шест от тях са в направление „Управление на отпадъците”, един – по Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през януари и февруари 2014 г. е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com