Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 58 обекта през март
07.04.2014

Експертите от РИОСВ - Пловдив извършиха 67 проверки на 58 обекта през месец март. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатираните нарушения издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 17 150 лв и една текуща месечна санкция в размер на 194,40 лв. Три от наказателните постановления са на обекти, заустващи отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в притежаваното разрешително за ползване на воден обект за заустване.
За нарушения на екологичното законодателство през отчетния период са съставени 7 акта, шест от тях са в направление „Управление на отпадъците”, един – по Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през януари и февруари 2014 г. е публикуван на интернет страницата http://plovdiv.riosv.com