Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че е забранено паленето на стърнища и горенето на растителни отпадъци
11.07.2008

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха проверка по сигнал за запалени площи със сухи треви, стърнища и житни ниви в землището на с. Скутаре. При огледа се установи, че са изгорели общо около 250 дка, от които около 80 дка неожънати ниви, а останалите са били със сухи треви и ожънати стърнища. Пожарът е възникнал привечер на 10 юли. Всички засегнати площи са частна собственост. До момента не е установен причинителят на пожара.

 
Екоекспертите  дадоха предписания на кмета на община Марица да задължи кметовете на съставните селища да обявят на публични места заповедите, с които се забранява паленето на стърнища и площи със сухи трева. На кмета на с. Скутаре е дадено предписание да задължи собствениците на житни ниви и площи  със сухи треви да направят противопожарна ивица около тях.
 
РИОСВ - Пловдив напомня, че съгласно Закона за опазване на околната среда всички юридически и физически лица, както и собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата. За нарушения, според закона, се налагат глоби  за физически лица от 100 до 6 000 лв, за юридически лица – от 1 000 до 20 000 лв. По Закона за почвите глобата е от 250 до 1000 лв.
 
Мнението на експертите е, че паленето на стърнища е вредна практика, която разрушава хумуса на почвата, изгаря и унищожава всички органични съставки, микро и макрооргавнизми, насекоми, които подпомагат почвообразуващия процес. В пожарите се унищожават гнезда на птици и загива полезен дивеч. При паленето на сухи треви и стърнища се замърсява и въздухът.