Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че е забранено паленето на стърнища и горенето на растителни отпадъци
11.07.2008

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха проверка по сигнал за запалени площи със сухи треви, стърнища и житни ниви в землището на с. Скутаре. При огледа се установи, че са изгорели общо около 250 дка, от които около 80 дка неожънати ниви, а останалите са били със сухи треви и ожънати стърнища. Пожарът е възникнал привечер на 10 юли. Всички засегнати площи са частна собственост. До момента не е установен причинителят на пожара.

 
Екоекспертите  дадоха предписания на кмета на община Марица да задължи кметовете на съставните селища да обявят на публични места заповедите, с които се забранява паленето на стърнища и площи със сухи трева. На кмета на с. Скутаре е дадено предписание да задължи собствениците на житни ниви и площи  със сухи треви да направят противопожарна ивица около тях.
 
РИОСВ - Пловдив напомня, че съгласно Закона за опазване на околната среда всички юридически и физически лица, както и собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата. За нарушения, според закона, се налагат глоби  за физически лица от 100 до 6 000 лв, за юридически лица – от 1 000 до 20 000 лв. По Закона за почвите глобата е от 250 до 1000 лв.
 
Мнението на експертите е, че паленето на стърнища е вредна практика, която разрушава хумуса на почвата, изгаря и унищожава всички органични съставки, микро и макрооргавнизми, насекоми, които подпомагат почвообразуващия процес. В пожарите се унищожават гнезда на птици и загива полезен дивеч. При паленето на сухи треви и стърнища се замърсява и въздухът.