Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

22 март 2014 г. Световен ден на водата Тема: „Вода и енергия”
Водата и Енергията са взаимосвързани и взаимозависими
18.03.2014

Производството и преносът на енергия изискват използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.
През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Водата и Енергията. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  и за преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което, в голяма степен, зависи и от енергийните услуги. 
Цели на Световния ден на водата 2014:
Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия;     Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия; Да демонстрира, че интегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия; Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийните връзки.
 
 
ИНИЦИАТИВИ НА РИОСВ-ПЛОВДИВ
 ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА
 
 
            РИОСВ-Пловдив отбелязва Световния ден на водата съвместно с учебни заведения, Басейнова дирекция Източно-Беломорски район и община Пловдив. Темата на Световния ден, определена от ООН, е «Вода и Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите е «Всяка капка си струва». 
Основната цел на инициативите, организирани от РИОСВ-Пловдив, е да привлече вниманието към смисъла и значението на това послание, да накара повече хора, и най-вече подрастващите, да го приемат присърце.
           
 
ИНИЦИАТИВИ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Д А Т А
ОРГАНИЗАТОР
СОУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив –  с ученици от първи клас:
Презентация „Всяка капка си струва”;
Викторина „Кой е верният отговор“
Залата в СОУ «Св. Софроний Врачански», Пловдив
17.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив,
СОУ «Св. Софроний Врачански Пловдив»
ОУ «Граф Николай Игнатиев», с. Граф Игнатиево, общ. «Марица» - състезания по решаване на кръстословици «вода и енергия», практически задачи, изложба
В двора на училището
21.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
ОУ «Граф Николай Игнатиев»
ОУ Петър Берон», Пловдив – открити уроци в трети и четвърти клас по темата
В ОУ «Петър Берон»
21.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
ОУ «Петър Берон»
Празник на водата край Гребната база в Пловдив – с викторини, игри и състезания
Гребна база  Пловдив
22.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
Басейнова дирекция ИБР
Община Пловдив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg