Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

22 март 2014 г. Световен ден на водата Тема: „Вода и енергия”
Водата и Енергията са взаимосвързани и взаимозависими
18.03.2014

Производството и преносът на енергия изискват използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.
През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Водата и Енергията. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  и за преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което, в голяма степен, зависи и от енергийните услуги. 
Цели на Световния ден на водата 2014:
Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия;     Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия; Да демонстрира, че интегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия; Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийните връзки.
 
 
ИНИЦИАТИВИ НА РИОСВ-ПЛОВДИВ
 ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА
 
 
            РИОСВ-Пловдив отбелязва Световния ден на водата съвместно с учебни заведения, Басейнова дирекция Източно-Беломорски район и община Пловдив. Темата на Световния ден, определена от ООН, е «Вода и Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите е «Всяка капка си струва». 
Основната цел на инициативите, организирани от РИОСВ-Пловдив, е да привлече вниманието към смисъла и значението на това послание, да накара повече хора, и най-вече подрастващите, да го приемат присърце.
           
 
ИНИЦИАТИВИ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Д А Т А
ОРГАНИЗАТОР
СОУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив –  с ученици от първи клас:
Презентация „Всяка капка си струва”;
Викторина „Кой е верният отговор“
Залата в СОУ «Св. Софроний Врачански», Пловдив
17.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив,
СОУ «Св. Софроний Врачански Пловдив»
ОУ «Граф Николай Игнатиев», с. Граф Игнатиево, общ. «Марица» - състезания по решаване на кръстословици «вода и енергия», практически задачи, изложба
В двора на училището
21.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
ОУ «Граф Николай Игнатиев»
ОУ Петър Берон», Пловдив – открити уроци в трети и четвърти клас по темата
В ОУ «Петър Берон»
21.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
ОУ «Петър Берон»
Празник на водата край Гребната база в Пловдив – с викторини, игри и състезания
Гребна база  Пловдив
22.03.2014 г
РИОСВ-Пловдив
Басейнова дирекция ИБР
Община Пловдив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg