Други
  2020
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма обгазяване на населени места от пожара в открития склад на „Химик” АД, установи проверка на РИОСВ-Пловдив
05.08.2008

Експерти на РИОСВ-Пловдив извършиха проверка на място по сигнал за пожар, избухнал на 5 август около 14.00 ч. в открит склад за полиетиленови отпадъци на „Химик” АД, Асеновград. При проверката се установи, че не е била осигурена охрана на площадката, на мястото на пожара нямаше представител на дружеството, който да даде информация за количеството складирани отпадъци и вида им..

 
Към 16.00 часа мобилната автоматична станция на пловдивската Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда започна замерване на въздуха в Асеновград, като първите резултати показаха, че няма обгазяване от пожара и че концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид, неметанови и метанови въглеводороди и амоняк са в норма. Мобилната автоматична станция ще продължи замерването на въздуха в града докато пожърт бъде окончателно потушен.
 
По данни от Гражданска защита в селищата, намиращи се на около 6 км. от пожара, няма констатирани концентрации на вредни вещества във въздуха.
 
Екоекспертите дадоха предписания на кмета на община Асеновград да се осигурят действия по охрана на огнището на пожара, за локализирането и потушаването му и  да се предприемат мерки за системно информиране на живеещите в Асеновград и съседните селища за актуалната обстановка.