Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма обгазяване на населени места от пожара в открития склад на „Химик” АД, установи проверка на РИОСВ-Пловдив
05.08.2008

Експерти на РИОСВ-Пловдив извършиха проверка на място по сигнал за пожар, избухнал на 5 август около 14.00 ч. в открит склад за полиетиленови отпадъци на „Химик” АД, Асеновград. При проверката се установи, че не е била осигурена охрана на площадката, на мястото на пожара нямаше представител на дружеството, който да даде информация за количеството складирани отпадъци и вида им..

 
Към 16.00 часа мобилната автоматична станция на пловдивската Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда започна замерване на въздуха в Асеновград, като първите резултати показаха, че няма обгазяване от пожара и че концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид, неметанови и метанови въглеводороди и амоняк са в норма. Мобилната автоматична станция ще продължи замерването на въздуха в града докато пожърт бъде окончателно потушен.
 
По данни от Гражданска защита в селищата, намиращи се на около 6 км. от пожара, няма констатирани концентрации на вредни вещества във въздуха.
 
Екоекспертите дадоха предписания на кмета на община Асеновград да се осигурят действия по охрана на огнището на пожара, за локализирането и потушаването му и  да се предприемат мерки за системно информиране на живеещите в Асеновград и съседните селища за актуалната обстановка.