Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за глоби и санкции за 113 800 лв. издаде РИОСВ - Пловдив през първите два месеца на годината
11.03.2014

 

Наказателни постановления на обща стойност 113 800  лв. издаде директорът на РИОСВ - Пловдив Тамер Бейсимов през първите два месеца на годината. Повечето от санкционираните нарушения са по Закона за управление на отпадъците. Имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за извършване на дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ е наложена на „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД, с. Радиново. Две имуществени санкции са наложени на „Мебелор” ООД, гр. Пловдив – едната в размер на 5 000 лв. за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността на дружеството, другата е в размер на 2000 лв. за това, че не се води отчетност на отпадъците, образувани в резултат от дейността на дружеството. Имуществена санкция в размер на 20 000 лв. е наложена на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително. За същото нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов - Иван Ангелов”, Пещера.
        За изпускане на вредни вещества в атмосферата над утвърдените норми за допустими емисии е издадено наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 149.74 лв./м. на „Джи Ен Си” ООД, Пловдив.
       За установени нарушения на екологичното законодателство през отчетния период са съставени 20 акта.
            През първите два месеца на годината от експертите на РИОСВ - Пловдив са извършени 114 проверки на 97 обекта.
          
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg