Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за глоби и санкции за 113 800 лв. издаде РИОСВ - Пловдив през първите два месеца на годината
11.03.2014

 

Наказателни постановления на обща стойност 113 800  лв. издаде директорът на РИОСВ - Пловдив Тамер Бейсимов през първите два месеца на годината. Повечето от санкционираните нарушения са по Закона за управление на отпадъците. Имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за извършване на дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ е наложена на „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД, с. Радиново. Две имуществени санкции са наложени на „Мебелор” ООД, гр. Пловдив – едната в размер на 5 000 лв. за това, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността на дружеството, другата е в размер на 2000 лв. за това, че не се води отчетност на отпадъците, образувани в резултат от дейността на дружеството. Имуществена санкция в размер на 20 000 лв. е наложена на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски за това, че не е изпълнено условие, посочено в издадено Комплексно разрешително. За същото нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов - Иван Ангелов”, Пещера.
        За изпускане на вредни вещества в атмосферата над утвърдените норми за допустими емисии е издадено наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 149.74 лв./м. на „Джи Ен Си” ООД, Пловдив.
       За установени нарушения на екологичното законодателство през отчетния период са съставени 20 акта.
            През първите два месеца на годината от експертите на РИОСВ - Пловдив са извършени 114 проверки на 97 обекта.
          
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg